TERMENI

 

Introducere în termenii și în cadrul legal pe baza cărora putem interacționa în mediul online. Evident, rămâne faptul că suntem oameni și că avem multe alte căi de a ne conecta unul la celălalt, cât mai frumos posibil.

 

Documentul acesta, împreună cu toate celelalte documente la care face referire, reprezintă regulile care vor reglementa situația dintre noi, societatea RADIO GUERRILLA SRL, persoană juridică română, cu sediul social in Bucureşti, Sector 2, Calea Moşilor Nr. 213, Bl. 21A, Sc. 1, Et. 2, Ap. 20, camera 1, înregistrata la Registrul Comertului Municipiului Bucuresti sub nr. J40/12530/2015, avand CIF: RO35121447, în calitate de “Vânzător” și tine, în calitate de client care decizi să achiziționezi un bun de pe site-ul nostru www.radiopeople.ro, precum și toate profilele/paginile de media asociate acestui Site, incluzând, dar fără a se limita la Facebook si Instagram.

Accesarea Site-ului implică acceptarea necondiționată a acestor Termeni și condiții. În cazul în care nu vei accepta Termenii si conditiile, nu vom putea încheia un contract cu tine, adică nu vom putea să îți livrăm produsele pe care vrei sa le achiziționezi de pe Site.

Îți recomandăm să citești cu atenție toți Termenii și condițiile în vederea folosirii Site-ului în cele mai bune condiții.

 

Cine ești tu?

Tu ești o persoană care ajungi pe Site în căutarea unui Produs pe care noi ți l-am putea oferi. În acest moment ești un Utilizator al Site-ului. În momentul în care vei plasa o comandă la noi pe Site, iar noi vom începe demersurile necesare pentru a o onora, vei deveni un Client, pentru că vei intra într-o relație contractuală cu noi (prin intermediul unui contract care se încheie la distanță, adică prin mijloace electronice).

 

Definiții

Următorii termeni folosiți cu majuscule vor avea înțelesurile de mai jos, cu excepția cazului în care se prevede expres altfel:

Vânzătorul” înseamnă societatea RADIO GUERRILLA SRL, cu sediul social in Bucureşti, Sector 2, Calea Moşilor Nr. 213, Bl. 21A, Sc. 1, Et. 2, Ap. 20, camera 1, înregistrată la Registrul Comertului Municipiului Bucuresti sub nr. J40/12530/2015, având CIF: RO35121447.

Produse” înseamnă orice bunuri (produse) care sunt oferite Clientului în vederea achiziționării, contra cost, prin intermediul Site-ului. Toate produsele sunt originale, fabricate de noi, de la cel mai mic detaliu până la produsul finit.

Client” înseamnă persoana fizică ce accesează Site-ul și plasează o Comandă pentru achiziționarea Produselor oferite spre vânzare de către Vânzător. Prin Client se înțelege și o persoană juridică care plasează o Comandă printr-o persoană fizică în numele acesteia. Clientul persoană fizică poate avea: minim 18 ani sau minim 16 ani – caz în care a primit autorizarea din partea unui părinte/tutore/reprezentant legal pentru a putea accesa Site-ul.

Comanda” înseamnă o comandă plasată de Client prin intermediul Site-ului prin care Clientul îşi exprimă angajamentul de a achiziționa unul sau mai multe Produse, în condițiile prevăzute în prezentul document și/sau agreate cu Vânzător printr-un mijloc de comunicare la distanță. Comanda pe care o plasezi la noi pe Site se va considera acceptată doar în momentul în care îți vom confirma acest lucru.

Cont” înseamnă secțiunea din Site accesibilă Clientului prin utilizarea, cu rol de identificare, a unei adrese de e-mail și a unei parole, care permite Clientului transmiterea unei Comenzi și care conține informații despre Client și istoricul Clientului în Site (e.g., Comenzi anterioare, facturi fiscale etc.).

Contract” înseamnă înțelegerea consensuală la distanță intervenită între Vânzător şi Client, fără prezența fizică simultană a acestora, cu privire la vânzarea, respectiv achiziționarea, unuia sau mai multor Produse de pe Site, prin lansarea unei Comenzi de către Client şi acceptarea ei de către Vânzător, cu respectarea prevederilor legale şi a termenilor şi condițiilor pentru vânzarea online a Produselor Vânzătorului. Ca regulă, Contractul se încheie în limba română.

Site-ul” înseamnă site-ul web deținut sau folosit de Vânzător, inclusiv paginile și profilele de pe rețelele sociale, având domeniul www.radiopeople.ro și subdomeniile acestuia sau site-urile afiliate și, dacă este cazul, subdomeniile acestora și care utilizează logo-uri ale Vânzătorului, prin intermediul căreia Vânzătorul prezintă Produsele oferite spre vânzare, iar Clienții pot alege Produsele pe care doresc să le achiziționeze, respectiv să le plătească într-una dintre modalitățile de plată acceptate de Vânzător. De asemenea, Site-ul este folosit pentru procesarea și administrarea Comenzilor în vederea livrării Produselor și înregistrarea plăților aferente vânzării acestora. În cazul în care există și o Aplicație, Site-ul va include, acolo unde aplicabil, și această componentă.

Specificații” înseamnă orice detalii privind caracteristicile Produselor așa cum sunt precizate în descrierea disponibilă pe ambalajul acestora și pe Site.

Tranzacție” înseamnă operaţiunea de plată efectuată de către Client, respectiv încasare de către Vânzător, a unei sume de bani ca urmare a vânzării de către Vânzător, respectiv achiziţionării de către Client, a unuia sau mai multor Produse.

Prezentul document stabilește termenii şi condiţiile aplicabile raporturilor ce se nasc între Vânzător şi fiecare Client care utilizează Site-ul în vederea, cu ocazia sau după efectuarea unei Comenzi.

Aspectele privind confidențialitatea și prelucrarea datelor cu caracter personal legate de utilizarea, în orice formă, a Site-ului sunt guvernate de politica de confiden („Politica de Confidențialitate”), care completează aceşti Termeni și Condiții.

Utilizarea Site-ului implică acceptarea expresă de către orice Client a acestor Termeni şi condiţii şi a Politicii de Confidenţialitate.

Ne rezervăm dreptul de a modifica oricând Termenii si condițiile, iar forma actualizată a acestora va putea fi accesată de către Clienți pe Site în secțiunea ”Termeni și condiții”. Relația dintre Vânzător și Utilizator/Client va fi guvernată de forma la momentul accesării Site-ului, respectiv plasării Comenzii.

Reguli de utilizare a Site-ului. Contractul

Accesul la Site în vederea efectuării unei Comenzi este permis oricărui potenţial Client care are intenţia de a achiziţiona unul sau mai multe Produse, cu respectarea acestor Termeni și condiţii.

Site-ului nu trebuie utilizat într-un mod contrar bunei practici în domeniu, a reglementarilor și ale legislației în vigoare sau în orice alt mod care poate produce prejudicii companiei noastre. Utilizatorul/Clientul se obligă să acceseze și să utilizeze Site-ul în scopuri și prin mijloace care sa nu constituie o utilizare abuzivă.

Este strict interzisă utilizarea abuzivă a Site-ului. Reprezintă utilizare abuzivă orice fel de utilizare a Site-ului într-un mod care contravine practicilor comerciale corecte, a legislației în vigoare sau în orice alt mod care ar fi de natură să ne prejudicieze în orice fel pe noi sau Partenerii noștri (”Partenerii” sunt acele persoanele cu care avem o relație de colaborare).

Ne rezervăm dreptul de a-ți refuza accesul la o parte sau la toate funcțiile Site-ului și de a restricționa procesarea și/sau livrarea unei Comenzi dacă, în opinia noastră rezonabilă, există suspiciuni de fraudă din partea ta, dacă acesta este un comportament care ne poate prejudicia interesele noastre sau ale Partenerilor noștri sau dacă utilizezi în mod abuziv Site-ul.

Prin utilizarea Site-ului şi, după caz, înregistrarea unei Comenzi, accepți şi ești de acord cu forma de comunicare la distanţă (e.g.,telefonic sau e-mail) prin care ne derulăm operațiunile.

Toate informațiile folosite pentru descrierea Produselor (inclusiv, dar fără a se limita la, imagini statice ori dinamice, text descriptiv, prezentări grafice ori video) nu impun nicio obligaţie din partea noastră, acestea având exclusiv rol de prezentare şi informare. Vom depune toate diligenţele rezonabile pentru a asigura corectitudinea informațiilor cu privire la prețuri, culori, Produse și specificațiile acestora prezentate pe Site. Societatea noastra nu își asuma responsabilitatea pentru posibilele interpretări ce pot fi date de Client descrierilor Produselor prezentate pe Site. Totuși s-au depus eforturi mari pentru a minimaliza toate greșelile care pot aparea din editarea electronică sau manuală a informațiilor prezentate. De asemenea, imaginile sunt prezentate pe Site cu titlu de exemplu, iar Produsele livrate, pot diferi de imaginile expuse pe Site în orice mod, datorită modificarii caracteristicilor, design-ului fără notificare prealabilă de către producatori. Compania noastra îți rezervă dreptul să completeze și să modifice orice informație de pe Site.

Dacă prețurile sau orice alte detalii în legătură cu specificațiile Produselor au fost afișate eronat pe Site, din orice motiv, inclusiv din cauza faptului ca au fost introduse greșit în baza de date, și ai plasat o Comandă, te vom informa prin e-mail sau printr-o altă modalitate de comunicare agreată, în cel mai scurt timp în legătură cu o astfel de eroare; avem dreptul de a anula livrarea respectivului Produs și de a anunța Clientul în cel mai scurt timp despre eroarea aparută, dacă livrarea nu s-a efectuat încă.

Vom putea publica pe Site informații despre Produse și/sau promoții pe care le avem, fie ale noastre, fie ale Partenerilor noștri, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil. Te rugăm să ai în vedere că vor putea exista situații în care nu vom putea afișa stocul sau să actualizăm datele în timp real, dar te vom informa până să confirmăm Comanda, iar tu vei putea decide dacă accepți sau nu noile condiții.

Produsele care fac obiectul vânzării în cadrul unei promoţii sau campanii de orice tip se vor supune şi termenilor şi condiţiilor aplicabile respectivei campanii sau promoţii, pe care ți le vom aduce la cunoștință.

Orice promoții prezentate pe Site sunt valabile pe durata menționată. În cazul în care nu este indicată o durată pentru desfășurarea promoțiilor, acestea vor fi valabile în limitele stocurilor/locurilor disponibile sau pentru durata pe care noi o considerăm oportună pentru a ne atinge obiectivele.

Notificarea primită prin e-mail de tine după efectuarea Comenzii cu privire la preluarea respectivei Comenzi are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii de către noi. Comanda se consideră acceptată de către noi cel mai târziu odată cu livrarea, respectiv furnizarea în format electronic, a Produselor comandate de tine. În cazul în care ai făcut deja Plata pentru respectiva Comandă și nu o vom accepta, îți vom returna sumele transferate.

Pentru motive justificate (inclusiv, dar fără a se limita la, lipsa din stoc a unor Produse), ne rezervăm dreptul de a modifica tipul ori cantitatea Produselor din Comandă. Într-o astfel de situaţie, te vom înştiinţa imediat cu privire la modificarea intervenită, iar tu vei putea să accepți sau să refuzi modificarea Comenzii. În cazul în care refuzi, Comanda se consideră anulată, iar părţile vor fi repuse în situaţia anterioară emiterii Comenzii (inclusiv prin rambursarea de către noi a oricăror sume încasate, ducă este cazul) și fără să avem vreo răspundere față de tine.

Comanda este acceptată iar Contractul se consideră încheiat între noi și tine, în momentul în care primești o notificare de expediere (prin apel telefonic/SMS/e-mail/notificare push sau alt mod) a Produselor din Comandă.

Ne poți contacta în general la adresa de e-mail din secțiunea „Contact” din Site pentru orice nelămurire sau probleme ai în legătură cu Comanda, inclusiv pentru a identifica și corecta eventuale erori care au loc cu ocazia introducerii datelor. În funcție de dezvoltările tehnice ale Site-ului (sau ale Aplicației), este posibil să ai la îndemână și alte metode de comunicare cu noi (precum chat online, comunicare din contul tău de Client, rețele de socializare etc.), pe care ți le vom aduce la cunoștință. Cu toate acestea, în cazul în care nu ne spui despre aceste eventuale erori anterior acceptarii Comenzii, aceste modificări nu se vor mai putea face decât în cazuri excepționale, care nu implică un efort disproporționat din partea noastră și care sunt valabile din punct de vedere legal. Te rugăm să ai în vedere că doar canalele oficiale de comunicare pe care le indicăm vor fi avute în vedere atunci când ne ocupăm de cererea ta. Prin urmare, dacă ai decis să ne contactezi printr-un alt mod, acest lucru nu va fi luat în considerare în mod oficial, dar vom depune toate eforturile să îți răspundem în timp util, în funcție de capacitatea noastră.

Vei putea plasa o Comandă prin una din modalitățile indicate pe Site, respectiv prin adăugarea unui Produs în coș și parcurgerea pașilor pentru finalizarea Plății. La acest moment nu acceptăm plasarea unor Comenzi prin intermediul rețelelor sociale, telefonic sau pe e-mail. Dacă ne contactezi ca să plasezi o comandă, te vom îndruma către plasarea unei comenzi pe Site și te vom ajuta să o finalizezi, însă nu vom putea plasa comanda în locul tău. De aici sunt exceptate acele Produse personalizate, în afara celor prezentate pe Site, pentru care primești o ofertă specifică, situație în care fie îți vom trimite un link privat, pe care doar tu îl vei putea accesa, fie vom trimite factura direct pe e-mail.

Vei putea plasa o Comandă, formată din unul sau mai multe Produse, prin intermediul Site-ului, cu înregistrarea unui cont în prealabil sau, prin metoda rapida, fara a deține un cont înregistrat în Site, prin adăugarea Produselor dorite în coșul de cumpărături.

În cazul în care Produsele vor trebui modificate conform specificațiilor, va trebui să alegi una dintre opțiuni, dacă aceasta este disponibilă sau să ne transmiți anumite informații suplimentare în momentul plasării Comenzii. Dacă omiți să faci acest lucru, ne rezervăm dreptul de a nu mai putea face alte modificări asupra Comenzii, mai ales dacă ar include un efort disproporționat din partea noastră.

Vei putea să îți faci un Cont în secțiunea dedicată din Site, potrivit instrucțiunilor existente pe Site la momentul respectiv (cum ar fi cu o adresă de e-mail și o parolă, identificare cu un cont de rețea socială precum Facebook/Google sau altă metodă disponibilă). Dacă-ți faci un Cont, vei putea gestiona mai eficient Comenzile plasate pe Site, având posibilitatea de a vizualiza în Cont informații despre Comenzi anterioare, facturi fiscale etc. Însă, așa cum am menționat mai sus, vei putea comanda și fără a înregistra/deține un cont în Site.

Comenzile pot fi plasate oricând, dar ca regulă vor fi procesate doar în zilele lucrătoare, între orele 8-17. Orice Comandă plasată într-o zi de sâmbătă, duminică sau în orice zi declarată prin lege sărbătoare legală va fi procesată în ziua lucrătoare imediat următoare.

Ne rezervăm dreptul să validăm Comenzile înainte de onorarea lor și te vom contacta prin telefon, e-mail sau altă metodă disponibilă, iar tu declari în mod expres că accepți acest drept al nostru.

Adăugarea unui Produs în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu duce la înregistrarea unei Comenzi și implicit nici la rezervarea automată a Produsului adăugat în coșul de cumpărături, dar neachitat. După ce ești sigur că ai adăugat Produsele pe care le-ai dorit (când si dacă este cazul, te rugăm să verifici măsurile și culorile pe care le dorești), completează datele de facturare, selectează metoda de transport, metoda de plată, bifează că ești de acord cu Politica de confidențialitate și Termenii și condițiile de pe Site (îți reamintim că, în cazul în care nu vei citi și accepta Termenii și condițiile și Politica de confidențialitate, nu vom putea încheia un contract cu tine, adică nu vom putea să îți livrăm Produsele pe care vrei sa le achiziționezi de pe Site), apoi trebuie sa apeși pe butonul de Comandă. Dupa ce ai apăsat acest buton se va încărca automat un rezumat al Comenzii tale. Acest rezumat va fi trimis automat și pe adresa de e-mail pe care ai lăsat-o la înregistrare și pe care comunicăm cu tine (dacă îți schimbi adresa de e-mail, este foarte important să o treci pe cea nouă și în contul tău).

Daca aveți alte întrebari vă rugăm să ne scrieți prin completarea unui formular de contact.

Comanda va fi considerată finalizată prin Plata integrală de către tine a prețului Produselor din Comandă, prin una dintre modalitățile de plată acceptate de noi astfel cum sunt indicate expres pe Site și pe care le poți consulta cel mai târziu la începutul procesului de formulare a Comenzii. Dacă alegi să efectuezi plata online, cu cardul de credit/debit este necesar să completezi un formular cu datele despre acesta. Daca tranzacția prin card a fost reușită, următorul ecran îți oferă informațiile relevante pentru comandă. Acceptam urmatoarele carduri de credit/debit: Visa, Visa Electron, Mastercard/Eurocard, Maestro, inclusiv cardurile virtuale Visa sau MasterCard. Folosind ca metodă de plată card-ul bancar de credit/debit Comanda ta va fi procesată imediat. În cazul în care alegi plata prin transfer bancar/ordin de plată/internet banking, plata se va considera a fi primită de către noi la momentul debitării efective a contului nostru indicat pe factura proformă/fiscală. Te rugăm să ai în vedere că de la momentul efectuării plății de către tine pot trece chiar și 7 zile până ce plata va putea fi identificată efectiv în contul nostru, situație în care Plata nu se consideră finalizată. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un Produs este disponibil pentru achiziție în măsura în care respectivul Produs există în stocul Vânzătorului. De asemenea, te rugăm să ai în vedere că nu vom considera o Plată efectuată dacă ne trimiți o copie / dovadă a ordinului de plată pe e-mail, până la momentul la care suma transferată nu a intrat efectiv în contul nostru.

Prin finalizarea Comenzii, ne confirmi că toate datele pe care le-ai furnizat sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii. Prin plasarea unei Comenzi, recunoști în mod explicit că respectiva Comandă implică obligaţia ta fermă de a achita ”suma totală de plată” indicată. Alte modificări asupra Comenzii (precum date de identificare, adrese de e-mail sau adrese de livrare vor putea fi efectuate doar în cazul în care se poate tehnic acest lucru, fără a implica un cost suplimentar al nostru).

Asadar, acceptam 2 modalitati de plata online: cu cardul sau prin transfer bancar/ordin de plată/internet banking. NU SE ACCEPTĂ PLAȚILE ÎN NUMERAR (în cazurile cand optați pentru ridicarea Produselor de la adresa noastră)!

În cazul în care, ca urmare a discuțiilor pe care le vom avea ulterior cu tine, reiese faptul că sunt necesare alte operațiuni suplimentare pentru ducerea la îndeplinire a serviciilor de vânzare, îți vom comunica noile tarife și te vom întreba dacă ești de acord. În măsura în care nu ești de acord cu noile tarife, vom proceda la returnarea sumei achitate de către tine în aceeași manieră în care au fost achitate, acolo unde este posibil; atfel, returnarea sumei se va face prin intermediul transferului bancar

Prin crearea unui Cont sau, după caz, finalizarea Comenzii, ești de acord că putem să te contactăm, prin orice mijloc disponibil, în orice situație în care este necesară contactarea ta pentru finalizarea și procesarea Comenzii. Lipsa unui răspuns din partea ta, prin una din modalitățile de comunicare puse la dispoziție prin Site la solicitările noastre poate duce la invalidarea Comenzii.

Produsele cumpărate prin intermediul Site-ului nu pot fi revândute sau distribuite în scopuri comerciale, fiind destinate uzului personal. Ca regulă generală, ne rezervăm dreptul de a limita achiziționarea Produselor la un număr maxim de Produse pentru fiecare Client, numărul fiind determinat în mod independent de către Vânzător și comunicat Clientului anterior plasării comenzii.

Vom putea subcontracta un terț pentru a livra Produsele ce fac obiectul Comenzii, despre care te vom informa (cum ar fi de exemplu la momentul finalizării Comenzii când îți spunem cu ce curier facem transportul sau când îți comunicăm datele AWB-ului), nefiind necesar acordul tău.

Vom putea anula o Comandă plasată de tine, cu o notificare concomitentă sau ulterioară, și fără ca o astfel de anulare să atragă vreo răspundere a noastră față de tine, în următoarele cazuri: I) banca care ți-a emis cardul nu acceptă Tranzacția, în cazul plății online; II) procesatorul nostru de carduri cu care colaborăm nu validează sau invalidează Tranzacția (de exemplu, fie pentru că nu sunt fonduri suficiente, fie din alte motive, conform politicii procesatorului), în cazul plății online; III) finalizarea Plății nu se realizează în termenul indicat prin factura proformă, în cazul plății prin transfer bancar/internet banking; IV) datele pe care ni le furnizezi cu ocazia accesării Site-ului sunt incomplete sau incorecte; V) nu ne confirmi Comanda atunci când te contactăm în acest scop; VI) considerăm în mod rezonabil că prin accesarea Site-ului şi plasarea Comenzii urmărești un scop ilicit sau care poate cauza orice fel de prejudicii nouă sau Partenerilor noștri; VII) oricare dintre termenii şi condiţiile din prezentul document nu au fost respectate întocmai.

Pentru a beneficia de Produsele noastre, trebuie să plătești suma indicată pentru ele, așa cum este afișată la momentul finalizării Comenzii, prin una din modalitățile disponibile (plată cu cardul/transfer bancar).

Prețurile Produselor afișate pe Site sau comunicate Clientului sunt exprimate în Lei și pot include sau nu T.V.A. conform legislației în vigoare, așa cum vor fi afișate pe site. Orice taxe de transport sau livrare nu sunt incluse, cu excepția cazului în care este afișat în mod expres acest lucru la momentul finalizării Comenzii. Prețurile valabile pentru Produse sunt cele afișate pe Site sau comunicate Clientului în momentul finalizării unei Comenzi.

Vom putea actualiza în orice moment prețurile Produselor, iar o astfel de actualizare va înlocui orice prețuri afișate anterior pentru respectivele Produse.

Pentru acele Produse pentru care nu putem indica dinainte prețul (precum Produsele personalizate) și / sau, după caz, toate costurile suplimentare de transport sau livrare, îți vom putea pune la dispoziție un calculator de preț sau te vom contacta prin e-mail/prin intermediului Contului creat în acest sens.

Îți vom emite o factură pentru Produsele achiziționate/livrate, obligația ta fiind să ne furnizezi toate informațiile necesare conform legislației în vigoare pentru emiterea facturii de către noi – te rugăm să acorzi o atenție sporită atunci când introduci datele, pentru că nu vom putea modifica datele din facturile proforme/fiscale emise. În cazul Plății prin transfer bancar, vom emite inițial o factură proformă, urmând ca după ce contul nostru este debitat cu suma aferentă înscrisă pe această factură să procedăm la emiterea facturii fiscale. Dacă nu transferi banii în cel mult 7 zile calendaristice, vom anula Comanda și, dacă vei dori, va trebui să plasezi o nouă Comandă, caz în care prețurile ar putea să difere.

Ca regulă generală, îți vom transmite factura aferentă Comenzii pentru Produsele vândute/livrate fie în format material (pe suport de hârtie) la livrarea Produselor, fie în format electronic, pe e-mail și/sau în contul tău de Client, pe care te încurajăm să-l verifici constant (de asemenea, este posibil ca mesajele noastre să ajungă în folderul SPAM, așadar te rugăm să verifici și acolo).

Conform legislației în vigoare din România, atunci când vom accepta plata cu cardul bancar, nu vom solicita plăți suplimentare.

În cazul plăților online, nu suntem și nu putem fi ţinuți responsabili pentru niciun alt cost suportat de tine în plus față de preţul Produsului achiziţionat incluzând, dar fără a se limita la, comisioane de transfer bancar ori de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului Clientului, în cazul în care moneda de emitere a cardului diferă de moneda în care se efectuează vânzarea.

Oferim spre vanzare Produse confecționate standard, aflate in stoc sau Produse realizate după specificațiile prezentate de Client și/sau personalizate în mod clar, Produse care sunt manufacturate individual pentru fiecare Client și deci nu sunt pe stoc.

În funcție de specificitatea Produselor, livrarea acestora se va putea face fie în format fizic, la o adresă comunicată de Client la momentul plasării Comenzii. Livrarea Produselor se va face oriunde în România/, în Uniunea Europeană/, SUA/alte state în termenul comunicat înainte de finalizarea unei Comenzi. Asadar, vom livra Produsele sau acestea vor fi disponibile pentru a fi ridicate de la adresa noastra, doar după ce le plătești integral prin una din modalitățile afișate pe Site. Produsele pot fi ridicate personal de catre Client de la adresa noastra din Bucuresti, Sector 2, str. G-ral Dimitrie Salmen nr. 20, mansarda, cam. 7.

Dacă vei opta pentru livrarea Produselor la adresa comunicată la momentul plasării Comenzii, atunci te informăm că durata estimativă de livrare este de 2 – 5 zile lucrătoare de la momentul confirmării Comenzii. În cazuri excepționale durata se poate prelungi până la maxim 10 zile, Clienții afectați fiind anunțați în prealabil. În cazul în care produsul este făcut pe comandă termenul de livrare va fi de 10-15 zile de la data comenzii ferme și a stabilirii detaliilor.

Te rugăm să reții că acest termen de livrare este unul orientativ, bazat pe comenzile anterioare din zonele respective și că poate suferi modificări, despre care vom depune toate eforturile să te notificăm în timp util. Nu vom răspunde pentru întârzierile în livrarea Produselor apărute din motive neimputabile nouă sau din culpa unui transportator (i.e., curier, poștă etc.).

Livrarea Produselor se va face contra-cost sau gratuit, în funcție de condițiile aplicabile Comenzii, care îți vor fi comunicate înainte de finalizarea Comenzii. Dacă este cazul, te vom informa cu privire la modalitățile de livrare disponibile și vei putea alege una dintre aceste modalități anterior finalizării Comenzii.

Dacă Produsele sunt livrate contra cost, aceste costuri de transport sunt suportate de Client și vor fi specificate atât în procesul de plasare al Comenzii, cât și după finalizarea acesteia. În durata de livrare pot interveni factori ce pot produce întârzieri, independent de voința noastră sau a societății de curierat cum ar fi: condiții meteorologice nefavorabile, accidente sau blocaje rutiere. În toate aceste cazuri, un reprezentant te va informa și îți va comunica o nouă dată privind efectuarea livrării. Produsele livrate se află în ambalajul original și sunt asigurate pe tot parcursul transportului, până la livrare. La primirea coletului, te rugăm să verifici integritatea ambalajului, precum și disponibilitatea facturii fiscale, dacă nu ai primit-o pe email sau în contul tău de Client. Fără exceptie, acest document se află în interiorul coletului. Coletele se predau pe baza unui PIN primit prin mesaj de la firma de curierat, de către reprezentantul firmei de curierat. Te rugăm să refuzi coletul dacă acesta este deteriorat. Te rugăm ca la primirea coletului, să verifici produsele și, în cazul în care există neconcordanțe față de comanda inițială și/sau Produsele prezintă defecte de fabricație, să ne aduci imediat la cunoștință.

În cazul în care cu ocazia livrării Produselor, nu te putem găsi la adresa indicată în Comanda acceptată, se va încerca livrarea încă o dată, după care Produsele vor fi returnate, tu urmând să suporți costurile unei noi expediții, indiferent de valoarea Produselor comandate.

Ne rezervăm dreptul de a întârzia sau de a anula orice livrare a Produselor comandate dacă aceasta nu poate fi onorată din motive independente de voința noastră, care includ dar nu sunt limitate la: evenimente de forța majoră, războaie, acte de terorism, proteste, răscoale, tulburări civile, incendii, explozii, inundații, epidemii, pandemii, greve etc.

După ce cumperi un Produs de la noi, toate riscurile se transferă la tine. Dacă livrăm noi personal produsele către tine, riscul de pierdere sau de deteriorare a Produselor este transferat către tine în momentul în care tu sau un terț desemnat de tine, altul decât transportatorul, intri în posesia fizică a Produselor.

Dacă apelăm la terțe persoane pentru a efectua Livrarea (precum servicii de curierat, servicii poștale sau terți), riscul va fi transferat către tine în momentul livrării Produselor de către acel transportator, fără a aduce atingere drepturilor pe care tu le ai față de el (spre exemplu, când transportatorul îți deteriorează Produsele).

Proprietatea asupra Produselor va fi transferată la livrare, după ce ai efectuat plata, în locația de livrare indicată în Comandă. Livrarea se va considera efectuată prin semnarea de către tine a documentului de transport furnizat de curier sau prin semnarea de primire pe factura fiscală sau pe un alt document de livrare în cazul livrărilor efectuate de Vânzător sau în momentul când ai comunicat codul PIN repezentantului firmei de curierat.

Da, poți returna produsele cumpărate, dar te rugăm să citești cu atenție condițiile noastre în așa fel încât să existe armonie în tot acest proces chiar și atunci când ceva nu funcționează.

Produsele pe care le găsești pe siteul nostru sunt manufacturate și sunt serie mică. Sunt lucrate cu multă atenție la detalii și cu dorința de a oferi cui le va purta bucurie.

Te rugăm să ai în vedere că unele produse le avem in stoc, sunt deja confecționate/realizate, iar altele nu sunt în stoc, ci sunt manufacturate pe comandă, după specificațiile configurate de tine – culoare, marime, altele (opțiunile tale individuale) – caz în care ești pe deplin responsabil de ‘imaginea’ produsului final. Noi îți garantăm însă calitatea Produsului achiziționat (indiferent dacă se regasește în stoc sau este realizat conform specificațiilor tale) și toată atenția și grija noastră pentru toate materialele folosite în procesul de producție. Toate materialele folosite de noi în procesul de producție provin de la furnizori cu tradiție în textile și cu grijă pentru ceea ce vând. Ne dorim și ne propunem ca peste 90% din materiale pe care le folosim să fie naturale, lână, bumbac, mătase, iar asta presupune din partea noastră un efort mărit în a le căuta și în a le verifica. Cu toate astea, cum nu suntem perfecți e posbil să apară și erori, pe care suntem oricând deschiși să le remediem.

Produsele confecționate dupa specificațiile prezentate de Client și/sau personalizate în mod clar NU pot fi returnate. Conform OUG 34/2014 art. 16 lit c) – „Sunt exceptate de la dreptul de retragere prevăzut la art. 9-15 în ceea ce privește contractele la distanță și contractele în afara spațiilor comerciale următoarele: […] c) furnizarea de produse confecționate după specificațiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar […].”

Produsele comandate din stocurile existente pot fi returnate. Clientul are dreptul de a denunța unilateral contractul la distanță, în temeiul dreptului de retragere prevăzut de legislația din România, fără penalitați și fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile calendaristice de la data intrării în posesia Produsului. Singurele costuri care pot cadea în sarcina Clietului sunt cheltuielile directe de returnare a Produselor, conform OUG 34/2014. În vederea exercitării dreptului de retragere este suficientă declarația Clientului de exercitare a acestui drept transmisă către noi (în termenul de 14 zile calendaristice de la data intrării în posesia Produsului) în orice modalitate, inclusiv pe email la adresa raluca@radiopeople.ro, urmată de răspunsul neîntârziat al nostru de confirmare a primirii cererii de retragere prin e-mail, la adresa indicată de către Client. Clientului care a notificat returnarea Produselor achiziționate din stocurile existente îi revine responsabilitatea de a se asigura ca Produsele la care a facut referire vor fi returnate la noi în maxim 14 zile calendaristice de la data expedierii notificarii, in caz contrar, dreptul de retragere nu mai operează, considerand cererea invalidă.

Având în vedere că ne dorim să fii pe deplin mulțumit de Produsele noastre, te asigurăm că vom face tot posibilul să rezolvăm solicitarea ta de retur. Te asigurăm ca toate Produsele sunt verificate cu multă atenție, înainte de livrare, astfel încât să răspundă nevoile tale și nevoilor noastre de calitate. Totuși, în cazul sesizării unor defecte majore de fabricație te rugăm să ne anunți in termen de 3 zile de la recepția Produselor (în cazul produselor realizate la comandă) sau în termenul de 14 zile mai sus amintit (în cazul produselor aflate în stoc) și implicit să ne returnezi Produsele. În această situație poți opta fie pentru înlocuirea Produselor, fie pentru restituirea contravalorii Produselor. Orice sesizare privind existenta unor defecte de fabricație după o perioada mai mare decat cele mai sus menționate este considerată expirată.

În cazul în care este prima ta Comanda pe Site pentru Produse din categoria “îmbrăcăminte” și în cazul în care nu ai probat Produsele noastre, Produsul care nu ți se potrivește ca mărime poate fi înlocuit cu un Produs identic, același model și aceleași detalii, o mărime în plus sau în minus. În aceasta situație nu se aplică restituirea contravalorii Produselor. Returul pentru înlocuirea mărimii este acceptat o singură dată si pentru un singur Produs, și trebuie sesizat in termenul mai sus amintit. Orice sesizare privind mărimea nepotrivită după o perioadă mai mare este considerată expirată. Totuși, în anumite situații, ne rezervăm dreptul de a refuza înlocuirea Produselor care nu se potrivesc ca mărime, conform OUG 34/2014 art. 16 lit. c). Retururile pentru mărime nepotrivită nu se aplică Produselor achiziționate în cadrul promoțiilor / produselor primite cadou. Atenție: Nu se înlocuiesc Produse dintr-un model cu Produse din alt model! Nu se acceptă retururile repetate pentru marime nepotrivită!

Ce ai de făcut: În cazul in care doresti sa returnezi / schimbi un Produs trebuie sa ne comunici explicit aceasta intenție, în termenele de mai sus, pe email la adresa raluca@radiopeople.ro. După analizarea solicitării tale, îți vom confirma detaliile soluționării returului. Având în vedere că ne dorim sa fii pe deplin multumită/t de Produse, te asigurăm ca vom face tot posibilul sa rezolvam solicitarea ta de retur. Dacă returul este refuzat, din păcate Produsele tale nu pot fi returnate.

Dacă returul este acceptat, te rugăm sa urmezi pașii următori: I. pregătește Produsele pentru expediere – Produsele trebuie expediate în maxim 14 zile calendaristice de la primirea emailului nostru în care îți comunicăm că poți returna Produsele la adresa: str. G-ral Dimitrie Salmen, nr.20, ap 7, Cod 021371, sector 2, București; II. verifică dacă sunt îndeplinite toate condițiile de returnare de mai jos; III. contactează firma de curierat rapid (nu se acceptă retururile prin Poșta Română); IV. păstrează confirmarea de trimitere (AWB).

Toate taxele de returnare pentru un singur retur sunt suportate și achitate integral de noi, orice altă solicitare suplimentară de retur va fi suportată și achitată de tine. Te vom anunța imediat ce returul tău a fost receptionat și verificat din punct de vedere al conformității cu condițiile de returnare. Ne rezervam dreptul de a accepta sau de a refuza returul tău numai dupa ce Produsele au fost verificate din punct de vedere al conformității cu condițiile de returnare de mai jos.

În cazul în care Produsele nu sunt returnate în termenul mai sus precizat, sunt deteriorate, nu sunt în aceeași stare în care au fost livrate (în ambalajul original cu toate etichetele intacte, eticheta intacta și documentele care le-au însoțit, fără urme care pot indica că Produsele au fost purtate, spălate), returul are expeditor incert / care nu poate fi identificat, ne rezervăm dreptul de a refuza returul și/sau de a-ți trimite înapoi Produsele, pe cheltuiala ta. Totodată, ne rezervăm dreptul de a nu accepta retururi pentru Produse care, prin natura lor, nu pot fi returnate sau care se pot degrada ori deteriora rapid.

În cazul în care Produsele sunt returnate cu etichetele lipsă/deteriorate, ne rezervăm dreptul de a reține suma ocazionată cu deprecierea Produselor, care îți va fi comunicat explicit pe email, sau de a-ți trimite înapoi Produsele, pe cheltuiala ta.

Conform legislației în vigoare, nu sunteți obligat să returnați Produsul în ambalajul original.

În cazul in care returul este refuzat și îți vom trimite Produsele înapoi, iar pachetul este refuzat de tine ne rezervam dreptul de a reține toate sumele achitate.

În cazul in care returul se soluționează cu un schimb, noul Produs va fi expediat în termen de maxim 5-7 zile lucrătoare de la recepția și verificarea Produsului returnat. În cazul în care Clientul care a returnat un Produs, iar noi nu dispunem de un Produs identic pentru înlocuire, vom oferi Clientului contravaloarea Produsului returnat.

În cazul în care returul se soluționează cu restituirea contravalorii Produsului, aceasta se va efectua în termen de maxim 14 zile calendaristice de la data la care ne-ai informat că vrei să returnezi Produsul (dacă ne-ai informat în termenele mai sus comunicate).

Condiții de returnare: I) Produsele returnate trebuie sa fie noi, nefolosite, nespălate, fără urme de uzură fizică sau deteriorare; II) Produsele trebuie să fie returnate cu etichetele originale nedeteriorate.

Ne rezervăm dreptul de a refuza și implicit de a trimite înapoi către tine orice Produs care nu îndeplinește întocmai și cumulativ toate condițiile de returnare de mai sus.

Toate taxele de returnare pentru un singur retur catre o adresa din Romania vor fi suportate de noi, pentru orice solicitare suplimentară de retur toate taxele sunt suportate și achitate integral, în avans, de tine. Taxele de returnare catre o destinatie internationala (în afara Romaniei) vor fi suportate integral de Client.

Atenție! Nu acceptăm pachete cu plata ramburs. Nu acceptăm pachete al căror expeditor nu poate fi identificat. Nu ne facem responsabili pentru pachetele pierdute sau deteriorate la transport. Nu ridicăm colete de la Poșta Romana sau orice alt oficiu poștal. Solicitările repetate de retur de către același Client pot fi considerate abuz.

În cazul în care returul se soluționează prin restituirea contravalorii Produsului / schimbul cu alt Produs realizat pentru tine, următoarele taxe nu se vor restitui – taxa de livrare standard sau expres (inclusiv in cazul promoțiilor referitoare la taxa de livare) – dacă este al doilea retur în Romania sau orice retur internațional, taxele vamale, comisioanele bancare, diferențele de curs valutar în cazul plaților în EUR, alte taxe specifice după caz.

În cazul livrărilor internaționale în afara UE nu se vor restitui taxele specifice fiecărei destinații facturate separat de firma de curierat.

Restituirea contravalorii Produsului, cu excepția taxelor care se rețin, se va efectua prin transfer bancar în contul de pe care a fost efectuată plata, în termen de maxim 14 zile calendaristice de la data la care ne-ai informat că vrei sa returnezi Produsul. Te vom anunța pe email imediat ce restituirea contravalorii Produsului a fost procesată.

Precizări suplimetare: pentru că ne dormim ca ceea ce facem să fie purtat cu mult drag, în limita posibilităților suntem dispuși să remediem defecțiuni sau înlocuiri de materiale care se deterioriează în timp. Dacă peste un an îți dorești, de exemplu, cotiere pentru o geacă achizitionata de pe Site sau mânere noi pentru o geantă cumpărată de pe Site, iar noi putem să intervenim, reîmprospătând haina sau geanta, o putem face cu drag contra unui cost ce va fi stabilit și comunicat când vom analiza solicitarea ta.

Toate Produsele comercializate de către noi beneficiază de garanția legală de conformitate, conform legislației în vigoare. Detalii clare legate de aceste garanții sunt date de către specificatiile Produselor și niciun Client nu poate solicita o garanție extinsă, pentru o perioadă mai mare decât cea menționată în Specificații/fișele de producător/alte documente furnizate de Vânzător. Garanția se aplică condițiilor normale de utilizare și este valabilă numai pentru produsele achiziționate și plătite de Client de la Vânzător.

În conformitate cu legislația în vigoare, dacă este aplicabil, Produsele beneficiază de o garanție de conformitate potrivit Legii nr. 449/2003. Răspunderea noastră, în conformitate cu prevederile articolelor 9-14 din Legea nr. 449/2003, va putea fi angajată dacă lipsa de conformitate apare într-un termen de 30 de zile, care se calculează de la livrarea Produsului. Așadar, perioada de garanție comercială a Produselor de îmbrăcăminte și accesorii comercializate pe Site este de 30 de zile de la data livrării Produsului. În condiții normale de utilizare aceste Produse sunt garantate pentru orice defect de fabricație pe o perioadă egală cu durata medie de utilizare de 30 de zile de la data livrării. Trebuie să luaţi în considerare faptul că, odată cu timpul şi cu purtarea, toate Produsele vor da semne de uzură, iar aceasta nu reprezintă un defect care implică acordarea garanției comerciale sau legale de conformitate. Garanţia se aplică doar în cazul în care Clientul face dovada achiziţiei Produsului de la societatea noastră, sens în care este obligatorie prezentarea: I) bonului fiscal sau a facturii fiscale aferente Produsului, precum și II) toate accesoriile Produsului. Lipsa unuia dintre elementele de mai sus, poate duce la refuzul acordării garanției până la prezentarea documentelor de mai sus. În cazul solicitării nejustificate de acordare a garanției ne rezervăm dreptul de a cere Clientului contravaloarea transportului achitat de subscrisa pentru returul Produsului reclamat ca fiind defect și a manoperei de investigare a Produsului reclamat a fi afectat de vicii ascunse. Toate Produsele reclamate ca fiind afectate de vicii ascunse vor fi supuse expertizei de specialitate. Garanția este valabilă numai pe teritoriul Romaniei. Perioada de garanție se prelungește cu termenul scurs de la data reclamației până la data aducerii la conformitate a Produsului (inclusiv perioada necesară efectuării expertizei), menționându-se acest fapt în certificatul de garanție. În cazul înlocuirii Produsului se va emite un nou certificat de garanție.

În situația constatării unui defect al Produsului achiziționat de pe Site în timpul perioadei de garanție, vă rugăm sa ne contactați pentru instrucțiuni la nr. de telefon +40744736753 sau la adresa de mail raluca@radiopeople.ro

Ceea ce am vrea să vă asigurăm este că vom remedia și repara cu drag orice problemă va apărea în măsura în care vom putea face acest lucru. Produsele noastre sunt făcute manual, așadar pot apărea erori. Ne dorim ca relațiile noastre cu cei cu care vom colabora să fie lungi și benefice de ambele părți. Nu facem produse doar pentru a le vinde, facem produse și pentru a oferi bucurie oamenilor.

Garanţia va fi asigurată în cel mult 15 zile calendaristice de la data sesizării prin: (a) repararea Produsului, (b) înlocuirea Produsului – dacă acesta nu poate fi reparat și (c) rambursarea valorii pentru Produsul neconform, dacă nici repararea, nici înlocuirea nu sunt posibile.

Conform dispozițiilor Legii nr. 449/2003, la achiziționarea Produsului, Vânzătorul are obligația de a explica modul de utilizare și întretinere a Produsului furnizat. Clientul are obligația să verifice integritatea Produsului, aspectul exterior și prezența în ambalaj a accesoriilor Produsului, când și dacă este cazul. Orice reclamație ulterioară termenelor mai sus menționate referitoare la lipsa de conformitate din punct de vedere estetic sau de integritate exterioară și care ar fi putut fi sesizată la cumparare nu va fi luată în considerare. Pentru a fi recunoscută si validată orice lipsă de conformitate a Produsului trebuie reclamată în cadrul perioadei de garanție.

Condiţii în care garanţia nu este aplicabilă: I) uzura morală şi uzura fizică normală a Produsului; II) uzura materialelor din cauciuc și elastic și deteriorarea mecanică a capselor și fermoarelor; III) decolorarea Produsului sau a părţilor componente ale acestuia în urma expunerii la factori de mediu (soare, alte surse puternice de căldură, umiditate excesivă, ploaie, zăpadă); IV) deteriorări suferite de Produs în urma unor evenimente extraordinare: accidente, incendii, etc.; V) defecte produse de transport, manipulare şi depozitare a Produsului în condiţii improprii (temperatură şi umiditate excesive, etc.), precum și în caz de intervenție asupra sa a acțiunii animalelor de companie, rozătoare, dăunători; VI) defecte cauzate de utilizarea neadecvată sau incorectă a Produsului, inclusiv în caz de șocuri mecanice voluntare sau involutare (frecare, agațare, rupere, sfâșiere, etc.); VII) intervenţia efectuată asupra Produsului de persoane neautorizate inclusiv vopsirea Produsului; VIII) întreţinere defectuoasă (curăţarea folosind metode sau produse neadecvate); IX) incompatibilități de mărime și lățime (pentru această situație este posibilă schimbarea Produsului nefolosit cu respectarea condițiilor aferente schimbului/returului de Produse).

Instrucțiuni de utilizare și întreținere articole de îmbrăcăminte:

Peste 90 % din Produsele manufacturate de noi sunt făcute din materiale naturale, lână, mătase, bumbac. Un singur model poate fi făcut din trei tipuri diferite de material, de exemplu într-un tricou poate fi bumbac și mătase sau bumbac și lână sau toate la un loc. Gecile pot avea două tipuri de lână diferite și căptușeala din bumbac, buzunarele dintr-un alt tip de bumbac.

Am scris de mână pe eticheta fiecărui model în parte, lucru valabil pentru prima noastră colecție, care este modalitatea prin care hainele pot fi îngrijite și curățate. Am recomandat pe etichetă îngrijirea să fie făcută cu grijă și delicatețe.

Marea majoritate a hainelor necesită spălare de mână, delicată, iar în unele cazuri spălarea trebuie să fie chimică. Orice fel de fibră naturală necesită o îngrijire specială, așa cum orice lucru natural necesită o fărâmă de efort în plus. În egală măsură vei fi răsplătit prin energia bună și bunăstarea dintr-o fibră naturală.

Îți sugerăm așadar că spălarea manuală este cea mai adecvată și blândă soluție pentru Produsele pe care nu este specificată spălarea chimică.

Asadar, ori de cate ori se impune, Produsul se spală sau se curăță conform instrucțiunilor indicate pe eticheta interioară. Se vor folosi numai detergenți care respectă normele de calitate impuse de legislația UE privind siguranța utilizării acestor Produse. Nu folosiți pentru spălarea/ curățarea articolelor produse de curățat industriale (sodă sau alți derivați chimici) sau produse de înălbire inadecvate, acestea putând deteriora ireversibil Produsul. Se interzice spălarea articolelor de îmbrăcăminte la temperaturi mai mari decât cele specificate pe eticheta interioară. Nu uscați Produsul prin expunerea la surse de căldură (radiatoare electrice, aragazuri etc.). Uscarea se va face întotdeauna la temperatura camerei. Feriți Produsul de obiecte care pot provoca zgârieturi, arsuri, perforări sau orice acțiune fizică de natură să îl deterioreze, inclusiv intervenția animalelor domestice, rozătoare, insecte etc… Nu folosiţi pe Produse sau în apropierea acestora spray, acetonă, acid, uleiuri, benzen, insecticid, etc. și asigurați depozitarea acestora în locuri adecvate, ferite de umiditate excesivă, surse directe de căldură și actiunea directă a razelor soarelui. Articolele de îmbracaminte trebuie sa aibă mecanismele de închidere/prindere desfăcute în timpul îmbrăcarii și dezbrăcării pentru a evita distrugerea mecanică a Produsului și a mecanismelor respective.

Instrucțiuni de utilizare și întreținere accesorii (rucsaci, genți, etc): Accesoriile comercializate de noi sunt fabricate din material textil, bumbac de cele mai multe ori, cu căptușeala din vâscoză sau mătase, sunt destinate exclusiv pentru a fi folosite ca și accesorii și nu pot fi folosite ca bagaje de voiaj. Greutatea maximă admisă pentru genți este de 1,5 kg, iar pentru rucsaci este de 1 kg. Feriți Produsul dumneavoastră de obiecte care pot provoca zgârieturi, arsuri, perforări sau orice acțiune fizică de natură să îl deterioreze. Recomandăm ca spălarea să fie făcută la program delicat sau chiar de mână. Atunci când alegi să speli de mână ai grjă să nu stroci produsul și ai grjă ca el să fie nu atârnat ci întins cu grijă pe un suport, uscându-le la temperatura camerei, şi se depozitează într-un loc ferit de umezeală, bine aerisit. Depozitarea în saci individuali, în locuri ferite de lumină va limita oxidarea materialelor (piele și accesorii metalice). Vă recomandăm să evitaţi depozitarea lânga surse de căldură, presiune, sau expunerea la razele solare, ceea ce poate cauza decolorarea și/sau deformarea Produsului. Pentru suprafeţele metalice ale accesoriilor se recomandă curăţarea frecventă cu o cârpă uscată pentru a preveni oxidarea. Dacă nu se folosesc o perioadă de timp, accesoriile se vor păstra în sacii / cutiile originale, în locuri adecvate, ferite de soare, praf sau surse de căldură, cu evitarea acoperii acestora de alte produse sau obiecte. Presiunea exercitată pentru un timp îndelungat pe suprafaţele accesoriilor (în special cele din piele naturală/sintetica și plastic) prin depozitarea acestora unele peste altele fără protecție va cauza uzarea/deformarea produsului, chiar dacă acesta este depozitat şi nu este purtat. Nu folosiţi pe produsele sau în apropierea acestora spray, acetonă, acid, uleiuri, benzen, insecticid, etc.

Cum oricând pot apărea erori ne asumăm și faptul că ele pot exista, vă oferim o garanție pentru aceste produse. Putem remedia în măsura în care se poate remedia, schimba în măsura în care produsul se poate schimba. Garanția este acordata si în speranța că puteți purta lucrurile făcute de noi cât mai mult și cât mai bine.

Tot ceea ce vezi pe Site ne aparține din punct de vedere al proprietății intelectuale sau avem drept de folosire asupra lor, iar tu te obligi să nu ne încalci aceste drepturi și să nu folosești nimic de pe Site fără acordul nostru.

Denumirile comerciale, mărcile, drepturile de autor şi orice alte drepturi de proprietate intelectuală înregistrate sau în curs de înregistrare referitoare la Produse deținute sau utilizate de Vânzător sunt și vor rămâne proprietatea exclusivă a Vânzătorului sau după caz, a licenţiatorilor Vânzătorului. Clientul nu va avea niciun drept și nicio pretenţie cu privire la acestea. Utilizatorul/Clientul nu va acţiona în niciun fel care ar putea aduce atingere acestor drepturi de mai sus. Utilizatorul/Clientul se obligă să nu folosească în activitatea sa niciun semn sau denumire similară sau identică cu mărcile, denumirile comerciale ale Produselor etc., fie ca parte dintr-o denumire fie în orice alt mod.

Toate informațiile disponibile pe Site (inclusiv, dar fără a se limita la, imagini statice sau dinamice, text, logo-uri, simboluri, reprezentări comerciale, video-uri etc.) care pot fi vizualizate sau accesate în orice mod prin utilizarea unui echipament electronic, conținutul e-mailurilor trimise Utilizatorului/Clientului de către Vânzător, orice informație comunicată Utilizatorului/Clientului (inclusiv, dar fără a se limita la, date referitoare la Vânzător, activitatea acestuia etc.) prin orice mijloc de către un reprezentant al Vânzătorului sunt și rămân proprietatea exclusivă a Vânzătorului, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obține în acest sens în mod direct sau indirect (cum ar fi prin licențe de utilizare și/sau publicare, exclusive/neexclusive, limitate/nelimitate în timp etc.). Utilizatorul/Clientul poate copia, transfera și/sau utiliza astfel de date numai în scopuri personale sau în afara unei activități desfășurate cu titlu profesional și numai în cazul în care nu intră în conflict cu acești termeni și condiții.

Este interzis în mod expres orice alt mod de a utiliza conținutul disponibil pe Site/Site în alte scopuri decât cele permise prin prezentul Contract sau în condițiile de utilizare care îl însoțește, dacă acestea există.

Atunci când facem activități de marketing direct, îți solicităm în prealabil consimțământul. Însă vor fi situații în care îți vom trimite comunicări comerciale pe baza interesului nostru legitim, așa cum ți l-am explicat în politica de confidențialitate. Daca dorești, te poți abona la newsletterul nostru, pentru a fi la curent cu ultimele știri pe care le publicăm, informații despre noi produse și servicii pe care le lansăm, campanii pe care le derulăm și eventual oferte din partea partenerilor noștri. Aceste oferte nu vor fi transmise separat, ci vor face parte din comunicările noastre curente, unde va fi cazul

Folosim și instrumente de marketing afiliat. Asta înseamnă că dacă dai click pe link-urile din articole care duc către site-uri din exterior și plasezi o comandă acolo, noi vom obține un comision ca urmare a acestei tranzacții. Pe tine nu te costă nimic, iar pe noi ne ajuți să ne ducem mai departe proiectele de educație și informare.

Atunci când vom avea advertoriale pe paginile noastre, le vom indica în mod expres și vom face dezvăluirea complet. Nu vrem să te inducem în eroare și nici să achiziționezi un produs sau un serviciu despre care să nu fii confortabil.

Îți poți exprima consimţământul pentru a primi comunicări comerciale prin poşta electronică sau rețele sociale, permiţându-ne nouă și colaboratorilor noștri să efectuăm astfel de comunicări, prin bifarea opţiunii specifice la finalul acestor termeni şi condiţii sau în zona dedicată din Site.

Poți oricând să revoci consimţământul privind astfel de comunicări comerciale prin: I) renunțarea la primirea Newsletterelor sau a comunicărilor comerciale, în orice moment, prin accesarea link-ului dedicat care se regăsește în cuprinsul oricărui Newsletter; II) bifarea optiunii de retragere a consimţământului în secţiunea dedicată de pe Site, acolo unde există.

Prezenta procedură va fi menționată în toate comunicările cu caracter comercial pe care ți le vom transmite.

Newsletterele și comunicările comerciale ale noastre sunt transmise prin intermediul partenerilor specializați și agreați de noi, cu care ești de acord.

Renunțarea de către tine la primirea Newsletterelor sau ale altor comunicări comerciale nu implică renunțarea la acceptul dat pentru restul termenilor și condițiilor privind vânzările online efectuate de Vânzător și va produce efecte doar pentru viitor, prelucrarea anterioară considerându-se a fi legală. Te rugăm să ai în vedere că este posibil ca și după trimiterea revocării consimțământului să mai primești pentru o scurtă perioadă comunicări comerciale din partea noastră, până se efectuează actualizarea completă a bazei de date sau în cazul unui back-up.

Ne rezervăm dreptul de a selecta persoanele cărora le vom trimite Newslettere și alte comunicări comerciale, precum și de a elimina din baza de date orice Utilizator sau Client care și-a exprimat anterior consimțământul pentru primirea de Newsletter și alte comunicări comerciale, fără niciun angajament ulterior sau a vreunei notificări din partea noastră, neputând fi trași la răspundere pentru aceste acțiuni.

Nu suntem răspunzători pentru orice fel de prejudicii ce rezultă din achiziția Produselor de pe Site. Nu suntem răspunzători pentru acuratețea informațiilor pe care ni le transmiți, tu fiind singurul responsabil pentru orice fel de date pe care ni le furnizezi. Vom depune toate eforturile pentru a identifica la momentul potrivit toate informațiile de care avem nevoie pentru a livra Produsele cerute, însă nu putem fi responsabili pentru informațiile pe care ni le comunici.

Obligația noastră nu este o obligație de rezultat, ci una de diligență, ceea ce înseamnă că vom face tot ce putem ca să livrăm Produsele, însă nu putem garanta executarea acestora, iar tu ești de acord în mod expres cu acest lucru.

Tu ești răspunzător pentru Comenzile plasate, datele furnizate și modul în care utilizezi Site-ul nostru, inclusiv rețelele sociale.

Tot conținutul (text, foto, video etc.) pe care îl postezi prin intermediul Site-ului (cum ar fi recenziile produselor, mesajele transmise, postările de pe rețelele sociale în care ne dai tag, share-urile de pe rețele sociale sau comentariile lăsate pe rețelele sociale), denumit în continuare “Conținutul” este responsabilitatea exclusivă a persoanei care a creat un astfel de conținut.

Deși nu monitorizăm în mod obișnuit conținutul postat de Utilizatori/Clienți, ne rezervăm dreptul de a face acest lucru și de a elimina Conținutul care încalcă acești Termeni și condiții (sau legea aplicabilă) despre care suntem conștienți, dar nu avem nicio obligație de a face acest lucru.

În cazul în care vom fi trași la răspundere pentru conținutul postat de Utilizatori/Clienți pe Site, ne rezervăm dreptul de a ne îndrepta împotriva Utilizatorului/Clientului respectiv pentru o reparare integrală a prejudiciului suferit.

Noi nu încurajăm, susținem, reprezentăm sau garantăm în vreun fel acuratețea Conținutul sau comunicărilor postate prin intermediul Site-ului și nici nu sprijinim și/sau ne alăturăm opiniilor exprimate de Utilizatori/Clienți asupra Produselor existente prin Site, aceștia fiind singuri răspunzători pentru conținutul respectiv.

Prin folosirea Site-ului, ești de acord și accepți că poți fi expus unui conținut care ar putea să fie defăimător, denigrator, inexact sau inadecvat sau, în anumite cazuri, că vor putea exista postări care să inducă în eroare. Noi nu vom fi de nicio manieră responsabili pentru acest conținut, incluzând, dar fără a se limita la erori sau omisiuni sau pentru orice fel de prejudiciu, material sau moral, direct sau indirect care a fost postat, transmis pe e-mail sau rețele de socializare sau făcut în orice alt mod public prin intermediul Produselor, al Site-ului sau în alt context.

Nu vei utiliza Site-ul: I) în orice mod care încalcă orice legi sau reglementări locale, naționale sau de altă natură sau orice ordin al unei instanțe din orice jurisdicție relevantă; II) în orice scop care nu este permis de acești Termeni; III) în orice mod care încalcă drepturile oricărei persoane sau entități, inclusiv drepturile lor de autor, marca comercială sau alte drepturi de proprietate intelectuală sau alte drepturi private sau contractuale; IV) pentru a distribui reclame de orice fel sau post sau să comunici în alt mod orice material sau mesaj fals sau înșelător de orice fel, inclusiv cu privire la concurenți, potențiali concurenți etc.; V) în orice mod care, cu intenție sau fără, hărțuiește, amenință sau intimidează orice alt Utilizator sau vizitator; VI) în orice mod care indiferent dacă este cu intenție sau fără, promovează sau incită la, rasism, violență, ură sau vătămarea fizică sau morală de orice fel; VII) în orice mod care este abuziv, defăimător, inexact, obscen, jignitor sau explicit sexual; VIII) să postezi fotografii sau imagini ale unei alte persoane fără permisiunea sa (și dacă este minor, permisiunea tutorelui legal al minorului); IX) să promovezi activități ilegale sau în orice fel care să conducă la încurajarea, achiziționarea sau desfășurarea oricărei activități ilicite sau infracționale sau care poate provoca vătămări, suferințe sau neplăceri oricărei persoane; X) să accesezi, să manipulezi, să produci daune sau să utilizezi zone care nu sunt destinate publicului ale serviciilor de vânzare, sistemelor informatice, serverelor sau echipamentelor companiei sau ale sistemelor de livrare tehnică ale furnizorilor noștri; XI) să accesezi sau să încerci să accesezi date ale altor Utilizatori ai Produselor/Site-ului sau să pătrunzi, accesezi, penetrezi oricare dintre măsurile de securitate referitoare la Produse sau să sondezi, să scanezi sau să testezi vulnerabilitatea oricărui sistem sau rețea sau să încalci sau să eviți orice securitate sau măsuri de autentificare; XII) în orice mod care, intenționat sau nu, duce în eroare sau are drept scop înșelarea altui Utilizator sau vizitator al Site-ului; XIII) să introduci orice program malware, virus sau alt program software (vierme) dăunător care dăunează sau interferează cu funcționarea Produselor oferite, incluzând, dar fără a se limita la cancelbots, refuzul atacurilor de serviciu (denial of services), bombele de timp, viermii, caii troieni, viruși sau orice alt software sau hardware malefic; xiv) să interferezi sau să perturbi (sau să încerci să faci acest lucru) accesul oricărui Utilizator, gazdă sau rețea, inclusiv, fără limitare, trimiterea unui virus, supraîncărcare, flooding, spaming, bombardare prin poștă a serviciilor sau prin scrierea scripturilor creatoare de conținut astfel încât să interfereze sau să creeze o povară nejustificată pentru servicii; XV) să copiezi, să modifici sau să distribui conținutul altor Utilizatori fără consimțământul acestora; XVI) în alte scopuri comerciale decât cele permise în mod expres în acești Termeni; XVII) să ocolești măsurile utilizate pentru a preveni sau restricționa accesul la Produse; XVIII) să soliciți sau să furnizezi servicii ilegale; XIX) să recoltezi sau să colectezi informații despre alți Utilizatori sau vizitatori fără acordul lor; XX) să obții acces neautorizat la Produse, serverul pe care sunt stocate Produsele sau orice server, computer sau bază de date conectat la Produse; XXI) să promovezi sau să sprijini sau să soliciți implicarea în orice alt site sau cauză politică, religioasă (recunoscută ca organizată sau neorganizată), cult sau sectă de orice fel.

Nu răspundem pentru niciun fel de prejudicii cauzate ție în calitate de Utilizator sau Client sau oricărui terț ca urmare a îndeplinirii de către noi a oricăreia din obligațiilor noastre conform Comenzii și nici pentru daune care rezultă din utilizarea necorespunzătoare a Produselor livrate. În măsura în care limitarea răspunderii conform celor de mai sus nu este posibilă conform legilor aplicabile, vom răspunde în limita contravalorii Produselor care au format obiectul Comenzii.

Te obligi să păstrezi în condiții de siguranță username-ul și parola aferente Contului, fiind singurul responsabil în cazul utilizării frauduloase a acestora de către un terț.

Nu răspundem pentru niciun prejudiciu cauzat de orice disfuncționalități tehnice ale Site-ului (e.g., imposibilitatea accesării oricărui link de pe Site).

Ne poți contacta în general la adresa de e-mail din secțiunea „Contact” din Site pentru orice nelămurire sau probleme ai în legătură cu Produsele, inclusiv pentru a identifica și corecta eventuale erori care au loc cu ocazia introducerii datelor. În funcție de dezvoltările tehnice ale Site-ului, este posibil să ai la îndemână și alte metode de comunicare cu noi (precum chat online, comunicare din contul tău de Utilizator, rețele de socializare etc.), pe care ți-o vom aduce la cunoștință. Cu toate acestea, în cazul în care nu ne spui despre aceste aspecte anterior începerii furnizării Produselor, aceste modificări nu se vor mai putea face decât în cazuri excepționale, care nu implică un efort disproporționat din partea noastră și care sunt valabile din punct de vedere legal.

Pentru sesizări sau reclamații legate de Produse, ai la dispoziție formularul de sesizări disponibil pe Site sau alt mod de contact disponibil, în funcție de dezvoltările tehnice ale Site-ului. În cazul în care nu există o secțiune dedicată sesizărilor, vei putea urma procedura descrisă mai sus.

Sesizările astfel recepţionate vor fi soluționate de noi în 30 (treizeci) de zile calendaristice de la primirea lor.

Te rugăm să ai în vedere că nu suntem obligați să răspundem solicitărilor de informații venite prin intermediul Site-ului în lipsa achitării contravalorii Produselor despre care solicitati informatii.

Prin utilizarea Site-ului, Clientul întelege şi acceptă să transmită Vânzătorului date cu caracter personal, aceste date urmând să facă obiectul prelucrării în conformitate cu şi pentru scopurile prevăzute în Politica de Confidențialitate, care completează aceşti Termeni și Condiții.

Nici Vânzătorul și nici Clientul nu va fi răspunzător pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, totală sau parțială, este datorată unui eveniment de forță majoră astfel cum este definit de codul civil român. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii evenimentului de forță majoră, respectivul eveniment nu încetează, oricare dintre Vânzător sau Client va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte daune-interese.

Prezentul document reprezintă un contract legal încheiat la distanță, acceptat prin simpla lui bifare și este supus legii române.

Vom încerca cu toții să rezolvăm pe cale amiabilă orice dispute sau neînțelegeri ar putea să apară. În măsura în care soluționarea amiabilă nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente conform legii.

Este posibil ca la anumite intervale de timp să modificăm acest document și vom decide care este maniera optimă de notificare a Utilizatorilor (pop-up, push notification, e-mail etc.). Prin urmare îți recomandăm să accesezi această pagină pentru a citi întotdeauna cea mai recentă versiune.